Manifiesto

cropped-tumblr_n1ziihd7bb1tv1bawo6_12801.jpg

Els cossos cada vegada més catàrtics han sigut un detonant en la meva obra,  cossos que van desapareixent i fonent-se amb el cosmos. El meu treball busca la transformació d’un cos rígid a un cos orgànic, del formigó a la terra, dels espais limitats y conceptuals a la infinitud de l’abstracte. 

M’interessa recuperar la concepció ritual pròpia de l’art, que revela al  ésser humà d’una forma més lliure, i fa sorgir la màgia i la saviesa que han sigut enterrades sota la raó i la ciència. Busco reconstruir la funció originària de l’artista, de connectar el món invisible i el visible, en estreta relació amb el xaman. Principalment em dedico a la pintura i el dibuix, trobant la forma de rebel·lar l’inconscient i fent sorgir de l’abisme interior aquella símbols  comuns en cultures ancestrals, creant així imatges que serveixen per connectar amb la sacralitat de l’ésser.

Actualment treballo amb l’aquarel·la mitjançant pigments orgànics, els quals donen una nova textura i consistència a aquesta tècnica tan subtil, així combino l’espontaneïtat del flux d’allò aquós amb la matèria dels pigments.  Paral·lelament, amb la concepció de l’art com a camí ritual, componc músiques i performance.


Los cuerpos cada vez más catárticos han sido un detonante en mi obra, cuerpos que van desapareciendo y fundiéndose con el cosmos. Mi trabajo busca la transformación de un cuerpo rígido a un cuerpo orgánico, del hormigón a la tierra, de los espacios limitados y conceptuales a la infinitud de lo abstracto.

Me interesa recuperar la concepción ritual propia del arte, que revela al ser humano de una forma más libre, haciendo surgir la magia y la sabiduría que han sido enterradas bajo la razón y la ciencia. Busco reconstruir la función originaria del artista, de conectar el mundo invisible y lo visible, en estrecha relación con el chamán. Principalmente me dedico a la pintura y al dibujo, encontrando la forma de develar el inconsciente y haciendo surgir del abismo interior aquellos símbolos comunes en culturas ancestrales, creando así imágenes que sirven para conectar con la sacralidad del ser.

Actualmente trabajo con la acuarela mediante pigmentos orgánicos, los cuales dan una nueva textura y consistencia a esta técnica tan sutil, así combino la espontaneidad del flujo de lo acuoso con la materia de los pigmentos. Paralelamente, con la concepción del arte como camino ritual, compongo músicas y performance.


 

The bodies more and more cathartics have been a trigger in my work,  bodies that are disappearing and merging with the cosmos. My work seek the transformation, the evolution of a rigid body into an organic body, from concrete to earth, from conceptual and limited spaces to the infinity of the abstract.

I’m interested in recovering the ritual conception proper to art, which reveals the human being in a more free way, and brings forth magic and wisdom buried under reason and science. I seek to reconstruct the original function of the artist, to connect the invisible and the visible world, in close relationship with the shaman. I mainly dedicate myself to painting and drawing, finding a way to unveil the unconscious from the inner abyss and raising symbols that are common in ancient cultures, thus creating images that serve to connect with the sacredness of being.

Currently I work with watercolor using organic pigments, which give a new texture and consistency to this subtle technique, thus combining the spontaneity of the flow of the aqueous with the matter of the pigments. At the same time, with the conception of art as a ritual path, I compose music and performance.

 

 

 

CONTACT me

+34680135158

Instagram:  @mariavida_

commun.ikation@riseup.net

2 pensamientos en “Manifiesto

  1. Te he visto en la Fira de la Terra y me has dejado asombrada. Me fascina tu sensibilidad, sutileza y sinceridad a la hora de representar lo más inefable, inconsciente, profundo y contradictorio.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s